[1]
Kranidiotis, G., Angelidi, A., Sevdalis, E., Telios, T.-N., Gougoutsi, A. and Melidonis, A. 2013. Acute steatohepatitis, due to extreme metabolic dysregulation, as the first presentation of non-alcoholic fatty liver disease. Clinics and Practice. 3, 2 (May 2013), e17. DOI:https://doi.org/10.4081/cp.2013.e17.