(1)
Kranidiotis, G.; Angelidi, A.; Sevdalis, E.; Telios, T.-N.; Gougoutsi, A.; Melidonis, A. Acute Steatohepatitis, Due to Extreme Metabolic Dysregulation, As the First Presentation of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Clin Pract 2013, 3, e17.