Kranidiotis, Georgios, Angeliki Angelidi, Emmanouel Sevdalis, Thomas-Nikolaos Telios, Alexandra Gougoutsi, and Andreas Melidonis. 2013. “Acute Steatohepatitis, Due to Extreme Metabolic Dysregulation, As the First Presentation of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”. Clinics and Practice 3 (2), e17. https://doi.org/10.4081/cp.2013.e17.