Kranidiotis, G., Angelidi, A., Sevdalis, E., Telios, T.-N., Gougoutsi, A. and Melidonis, A. (2013) “Acute steatohepatitis, due to extreme metabolic dysregulation, as the first presentation of non-alcoholic fatty liver disease”, Clinics and Practice, 3(2), p. e17. doi: 10.4081/cp.2013.e17.